Xitoy imo-ishora tili lug'ati

Kategoriyalar


Astronomiya, Geografiya

Biologik, Hayvonlar, O'simliklar

Tana, Sarlavha, Kasb, Familiya

Sivilizatsiya, Tarix, Madaniyat

Kiyim, Oziq-ovqat va kundalik ehtiyojlar

Madaniyat, Ta'lim, Sport, Gigiena

Sanoat, Arxitektura, Moliya, Savdo, Qishloq xo'jaligi

Axborot fanlari & Texnologiya

Hayot, Ish, Ijtimoiy faoliyat

Matematika, Fizika, Kimyo

Milliy mudofaa, Diplomatik

Boshqalar, Funktsional so'zlar

Falsafa, Axloq qoidalari, Psixologiya, Xulq-atvor

Siyosiy, Huquqiy

Shtat, Tabiat, Xarakterli

Vaqt, Bo'shliq

Yo'l harakati, Transport