Кытай жаңдоо тилинин сөздүгү

Категориялар


Астрономия, География

Биологиялык, Жаныбарлар, Өсүмдүктөр

Дене, Аталышы, Кесип, Фамилия

Цивилизация, Тарых, Маданият

Кийим, Тамак-аш жана күнүмдүк керектөөлөр

Маданият, Билим берүү, Спорт, Тазалык

Өнөр жай, Архитектура, Каржы, Соода, Agriculture

Маалымат илим & Technology

Жашоо, Жумуш, Коомдук иш-чаралар

Математика, Физика, Химия

Улуттук коргонуу, Дипломатиялык

Башкалар, Функциялык сөздөр

Философия, Этика, Психология, Жүрүм-турум

Саясий, Юридикалык

Мамлекет, Nature, Мүнөздүү

Убакыт, Space

Жол кыймылы, Транспорт