Diksyunaryo ng Wikang Tsino

Mga Kategorya


Astronomy, Heograpiya

Biological, Mga Hayop, Mga Halaman

Katawan, Pamagat, Trabaho, Apelyido

Sibilisasyon, Kasaysayan, Kultura

Damit, Pagkain at Pang-araw-araw na Pangangailangan

Kultura, Edukasyon, Isports, Kalinisan

Industriya, Arkitektura, Pananalapi, Kalakalan, Agrikultura

Impormasyon agham & Teknolohiya

Buhay, Trabaho, Mga Aktibidad na Panlipunan

Matematika, Physics, Chemistry

Pambansang Pagtatanggol, Diplomatikong

Iba pa, Gumagana salita

Pilosopiya, Etika, Sikolohiya, Pag-uugali

Pampulitika, Legal

Estado, Kalikasan, Katangian

Oras, Espasyo

Trapiko, Transportasyon