Chinese Sign Language Dictionary

Exhaust fan


https://youtu.be/JbQ0w04E9sI
Exhaust fan