Geiriadur Iaith Arwyddion Tsieineaidd

Categorïau


Seryddiaeth, Daearyddiaeth

Biolegol, Anifeiliaid, Planhigion

Corff, Teitl, Galwedigaeth, Cyfenw

Gwareiddiad, Hanes, Diwylliant

Dillad, Angenrheidiau Bwyd a Dyddiol

Diwylliant, Addysg, Chwaraeon, Hylendid

Diwydiant, Pensaernïaeth, Cyllid, Masnach, Amaethyddiaeth

Gwyddor Gwybodaeth & Technoleg

Bywyd, Gwaith, Gweithgareddau Cymdeithasol

Mathemateg, Ffiseg, Cemeg

Amddiffyniad Cenedlaethol, Diplomyddol

Eraill, Geiriau swyddogaeth

Athroniaeth, Moeseg, Seicoleg, Ymddygiad

Gwleidyddol, Cyfreithiol

Nodwch, Natur, Nodweddiadol

Amser, Gofod

Traffig, Trafnidiaeth