Diccionari de la llengua de signes xinesa

Everything goes wellEverything goes well